บ้านข่าวในปี 2020 บริษัทของเราเข้าร่วมในนิทรรศการเครื่องทำความเย็นหางโจวครั้งแรก

ในปี 2020 บริษัทของเราเข้าร่วมในนิทรรศการเครื่องทำความเย็นหางโจวครั้งแรก

2022-10-28

From November 15 to 17, 2020, Hangzhou Refrigeration Exhibition was held as scheduled. Affected by the epidemic, our company's staff did well in their own protection at the same time, Boss Wang and Boss Wan led the foreign trade team to participate in the exhibition.

Although affected by the epidemic, the number of people in the exhibition is not large, but by taking the opportunity of this exhibition, our foreign trade elites are still full of enthusiasm to welcome new and old customers from all over the world, face to face and sincere communication, enhance mutual trust and friendship.

หน้าก่อนหน้า:

หน้าต่อไป: