บ้านข่าวการประชุมสรุปและยกย่องในปี 2562

การประชุมสรุปและยกย่องในปี 2562

2022-10-28

On December 31, 2019, our company ushered in the annual summing up and commendation meeting. With the joint efforts of all members of Matt's family, our company has come to a perfect end to 2019.

ในปีนี้ บริษัทได้เพิ่มแรงจูงใจในการยกย่องพนักงานที่มีผลงานโดดเด่น เพื่อให้พนักงานได้เพลิดเพลินกับผลงานที่ตรากตรำทำงานในขณะที่ทำงานหนัก
พนักงานบางคนได้รับรางวัล ใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขและรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นของครอบครัวแมตต์

At the end of the conference, chairman Wang Jun made a detailed summary of 2019, and also made a more detailed planning and outlook for 2020. Let's ride the wind and waves, explore the future and win the next 10 years!

หน้าก่อนหน้า:

หน้าต่อไป: