บ้านข่าวในวันที่ 30 กันยายน 2020 บริษัทของเราจัดงานเลี้ยงเทศกาลไหว้พระจันทร์

ในวันที่ 30 กันยายน 2020 บริษัทของเราจัดงานเลี้ยงเทศกาลไหว้พระจันทร์

2022-10-28

On the afternoon of September 30th, 2020, the evening party of "Welcome Mid-Autumn Festival and Celebrate National Day" hosted by the trade union of Mascotop Electronics Company was held in Lianfeng Hotel.

The 27 programs including dance, chorus, solo and comedy composed and performed by various employees appeared in turn, which won cheers from the audience. The party fully demonstrated the positive and versatile spirit of our employees and the corporate culture of "Happy Mascotop People".

หน้าก่อนหน้า:

หน้าต่อไป: